Välkommen till Förskolan Korallen

EN MINDRE FÖRSKOLA
MED MYCKET GLÄDJE
OCH VÄRME

Värdegrund

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen”

Inskolning

Inskolningen är en betydande del som bygger på ett bra samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger.

Kontakt/ Intresseanmälan

Om ni önskar ta kontakt med oss eller skicka en Intresseanmälan? 

Kort om Korallen

Vår vision är att barnen är väl förberedda att forma sin framtid i sociala- och glädjefyllda sammanhang. Med självtillit, goda kunskaper och fortsatt lust att lära har de viljan att ta sig an en värld de inte känner till samt att bygga upp en miljö som identifierar trygghet. 

Språk & kommunikation

Språk och kommunikation är grunden för barns utveckling och lärande.

Matematik

Synliggöra och problematisera matematiska begrepp för att utveckla barns förståelse för dem. 

Estetik

Olika uttrycksformer som bidrar till samspel, att kommunicera och uttrycka sina upplevelser etc.

Naturvetenskap & teknik

Genom att undersöka och utforska naturkunskap och teknik utvecklas barns förståelse för sin omvärld.

Normer & värden

Att skapa förståelse för andra och sin själv.

Motorik & hälsa

Med fysisk rörelse utvecklas barns motorik, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga.

Vill du veta mer om Korallen Förskola?

18

Barn

6

Pedagoger

1-6

År

3

Grupper

Screenasdshot_2

© Copyright 2022 Förskolan Korallen - All Rights Reserved