Bra att veta

Rutiner vid anställning, vikariat, praktik och APL (Lärarplatsförlagd utbildning)


1. Krav.

Av samtliga kräver rektorn ett giltigt utdrag från Polisens belastningsregister. Kravet på att visa registerutdrag från polisen är reglerat i Skollagen 2010:800, 1 kap. 31 §.

2. Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Samtliga skriver under ett avtal som intygar att de ska följa lagen om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Vid misstanke om brott görs alltid en anmälan till socialtjänsten.

3. Introduktion 

Samtliga som arbetar på förskolan får introduktion och information om förskolans värdegrund, dagliga säkerhet och hygien, exempelvis dagliga rutiner för toalettbesök, blöjbyte, handhygien, öppningar och stängningar på förskolan.

Vid sjukdom

Om ditt barn blir sjuk eller om det händer en olycka tar personalen kontakt med er vårdnadshavare. Därför är det viktigt att ni lämnar rätt telefonnummer till hemmet, och era arbetsplats för att pedagogerna lätt ska kunna nå någon av er vårdnadshavare.

Det är barnets behov, och inte föräldrarnas eller personalens behov som avgör om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn ha rätt lugn och ro, någon som kan ge tid, kärlek och omsorg. Barnets allmäntillstånd, dvs. hur barnet äter, sover och orkar, är i regel avgörande om barnet kan vistas på förskolan. På förskolan är det oftast högre tempo, ljudnivå och fler människor att förhålla sig till, vilket kan vara påfrestande om barnet inte hunnit återhämta sig. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna i vår inne- och utemiljö. 

Spridning av infektioner i förskolan går inte helt att undvika och barn kan reagerar olika på en och samma infektion samt att tiden för tillfrisknande kan variera från barn till barn. Folkhälsomyndigheten hänvisar till forskning som visar att smittspridning i förskola går inte helt att undvika men tillsammans kan vi förebygga.

Rekommendationerna från folkhälsomyndigheten 

Smitta i förskolan är en bra kunskapsöversikt som ger bland annat information om hur smitta kan begränsas och förebyggas i förskolan samt om smittsamma sjukdomar, praktiska råd och riktlinjer.

Du kan läsa mer på Folkhalsomyndighetens webbsida. 

Screenasdshot_2

© Copyright 2022 Förskolan Korallen - All Rights Reserved